A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
ВІДДІЛ ОСВІТИ ТА МОЛОДІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЗІНЬКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗДО Пірки

https://pirkivdnz.wixsite.com/pdnz

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002  № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118) 

 
         
  Затверджений у сумі Чотириста п'ять  тисяч грн. 00 коп. (405 000,00 грн.)
 
  (сума словами і цифрами)
  Начальник відділу освіти Зіньківської РДА
  (посада)                      
      Ю.П.Дахно
  (підпис) (ініціали і прізвище)
  22 лютого 2017    
  (число, місяць, рік)   МП
         
 КОШТОРИС  на 2017 рік
39450831  Пірківський дошкільний навчальний заклад "Світанок"
(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)
с.Пірки, Зіньківський район, Полтавська область
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету  районний 
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  10  Орган* з питань освіти і науки, молоді та спорту
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 1011010 Дошкільна освіта 
         
        (грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 394 600,00 10 400,00 405 000,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 394 600,00 Х 394 600,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. х - 10 400,00 10 400,00
- Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 Х 10 400,00 10 400,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 Х 10 400,00 10 400,00
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 Х - -
Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 Х - -
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 Х - -
(розписати за підгрупами)   Х - -
- Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 Х - -
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 Х - -
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб 25020200 Х - -
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право 25020300 Х -  
(розписати за підгрупами)   Х - -
інші надходження, у т.ч.   Х - -
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   Х - -
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання)   Х - -
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   Х * *
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 394 600,00 10 400,00 405 000,00
Поточні видатки 2000 394 600,00 10 400,00 405 000,00
Оплата праці 2110 211 590,00 - 211 590,00
Заробітна плата 2111 211 590,00   211 590,00
Грошове утримання військовослужбовців 2112 - - -
Нарахування на оплату праці 2120 46 550,00   46 550,00
Використання товарів і послуг 2200 136 460,00 10 400,00 146 860,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 1 560,00   1 560,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220   - -
Продукти харчування 2230 31 440,00 10 400,00 41 840,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 7 130,00   7 130,00
Видатки на відрядження 2250 - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 96 080,00 - 96 080,00
Оплата теплопостачання 2271 - - -
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 - - -
Оплата електроенергії 2273 3 510,00   3 510,00
Оплата природного газу 2274 92 570,00 - 92 570,00
Оплата інших енергоносіїв 2275 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 250,00 - 250,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 250,00 - 250,00
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 - - -
Поточні трансферти 2600 - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 - - -
Соціальне забезпечення 2700 - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 - - -
Стипендії 2720 - - -
Інші виплати населенню 2730 - - -
Інші поточні видатки 2800 -   -
Капітальні видатки 3000 - - -
Придбання основного капіталу 3100 - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 - - -
Капітальний ремонт 3130 - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 - - -
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 - - -
Реконструкція та реставрація 3140 - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - - -
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 - - -
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - - -
Капітальні трансферти 3200 - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 - -  
  Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 - - -
  Надання кредитів  підприємствам, установам, організаціям 4112 - - -
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 - - -
Нерозподілені видатки 9000 - - -
 * Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".        
Керівник     К.А.Шапар
  (підпис)   (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер     Г.І.Ільїна
  (підпис)   (ініціали і прізвище)
22 лютого 2017      
(число, місяць, рік)        
МП**        

Використання коштів станом на 01.11.2017

Назва ДНЗ

2111

2120

2210

2220

2230

2240

2250

2272

2273

2274

2275

2282

2800

Всього

1

Пірківський  ДНЗ

171669,96

38668,75

470,34

 

22342,61

6871,11

 

 

3032,22

63743,15

 

277,27

 

307075,41

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень