Відділ освіти Зіньківської районної державної адміністрації

Відбулася онлайн нарада директорів

Протокол

наради керівників закладів загальної середньої,  дошкільної та позашкільної освіти району

у формі онлайн-конференції

 

30.04.2020                                                                                                                                       №2

 

Присутні: Дахно Ю.П. – начальник відділу освіти, Бузовський В.Д. – заступник начальника відділу освіти, Даценко Н.В. – в.о директора РМЦ, Терес Л.П. – головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти, керівники закладів освіти району (онлайн).

Головуючий: Дахно Ю.П.

Слухали:

  1. Про продовження дії карантину, пов’язаного із захворюванням на COVID-19 в Україні. Дистанційне навчання –   Дахно Ю.П.
  2.  Про окремі питання закінчення 2019-2020 навчального року та проведення підсумкового оцінювання досягнень учнів (лист МОН від 16.04.2020 №1/9-213) – Дахно Ю.П., Бузовський В.Д., Даценко Н.В.
  3. Про невідкладні заходи з впровадження Закону України «Про повну загальну середню освіту. Заходи з оптимізації мережі закладів освіти району. (лист МОН від 08.04.2020 №1/9-201) – Дахно Ю.П.
  4. Оформлення документів (свідоцтв) про закінчення закладу освіти випускниками 9-х та 11-х класів – Бузовський В.Д.
  5. Про реалізацію державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» – Бузовський В.Д.
  6. Різне.

 

Технічні вимоги до комп’ютера:

Операційні системи: Windows 10; Windows 7;

Браузер: google chrom.

Пам’ять: 2 ГБ ОЗП.

Наявність пристроїв для введення виведення звуку.

Алгоритм підключення до вебінару

Перейти за посиланням: https://us04web.zoom.us/j/76373860326, слідувати інструкціям, інсталювати програму ZOOM, приєднатися до наради вказавши своє прізвище ім’я по батькові.

 

 

Керівникам  закладів освіти  району:

1.         Про продовження дії карантину, пов’язаного із захворюванням на COVID-19 в Україні.

1.1.      Керівникам закладів освіти району:

1.1.1.   взяти під особистий контроль виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами), наказом МОН від 16.03.2020 за №406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню корона вірусу COVID-19»;

1.1.2.   продовжити дистанційне навчання для учнів 1-11 класів відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Полтавської обласної державної адміністрації Департаменту освіти і науки, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського.

 

2.         Про окремі питання закінчення 2019-2020 навчального року та проведення підсумкового оцінювання досягнень учнів (лист МОН від 16.04.2020 №1/9-213):

2.1.      Керівникам закладів загальної середньої освіти:

2.1.1.   здійснити підсумкове оцінювання у 2019-2020 навчальному році з урахуванням результатів очного навчання у І семестрі, січні-березні 2020 року та результатів дистанційною навчання в період карантинних обмежень.

Проведення для учнів будь-яких додаткових випробувань наприкінці навчального року, як «дистанційних перевірочних робіт, усних опитувань, не передбачено чинним законодавством;

2.1.2.   виставити річні оцінки у класні журнали у період не пізніше 6 робочих днів після завершення II семестру (відповідно до шкільних наказів про структуру 2019-2020 навчального року) та можливості            фізичного повернення педагогічних працівників до приміщень закладів освіти;

2.1.3.   прийняти до 01.07.2020 педагогічною радою рішення про переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу;

2.1.4.   перевести до наступного класу учнів, які з різних причин не були охоплені дистанційним навчанням у період карантину, та розробити для кожного з них індивідуальні навчальні плани щодо засвоєння пропущеного навчальною матеріалу (індивідуальний навчальний план затверджується директором до початку наступного навчального року).

Організувати роботу з такими дітьми за індивідуальним навчальним планом до 01.07.2020 у разі відкриття шкіл у червні 2020 року та фізичної присутності дитини в населеному пункті, підтвердження можливості перебування учня в дитячому колективі, а також згоди батьків.

Таким чином, навчальні досягнення учнів можуть бути оцінені за поточний навчальний рік до кінця 2019-2020 навчального року.

У разі неможливості повернення учня до закладу освіти в період до 01.07.2020, освоєння ним пропущеного матеріалу за індивідуальним навчальним планом буде забезпечено у 2020-2021 навчальному році;

2.1.5.   свідоцтва досягнень учнів 1, 2-х та 3-х (пілотних) класів, табелі навчальних досягнень учнів 3-8-х, 10-х класів заповнюються класними керівниками, самостійно, після проведення семестрового та річного оцінювання. Учням, які продовжують навчання у цьому закладі, вищезазначені документи направляються в електронному вигляді з подальшим врученням оригіналу документа на початку нового навчального року;

2.1.6.   річне оцінювання випускників 9-х класів, звільнених від ДПА, (наказ МОН) здійснюється на підставі результатів І семестру, очного навчання упродовж січня-березня та результатів дистанційного навчання. Оформлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти рекомендуємо завершити до 15 червня. Організувати видачу свідоцтв після прийняття Урядом рішень про зняття певних карантинних обмежень для здобувачів освіти та з дотриманням регламенту санітарно-епідеміологічної безпеки;

2.1.7.   для випускників 11-х класів після завершення карантинних обмежень організувати додаткові консультації з предметів, обраних ними для проходження ДПА у формі ЗНО. Зважаючи на те, що після завершення карантинних обмежень необхідно дотримуватися чіткого регламенту санітарно-епідеміологічної безпеки, такі консультації можуть проводитись за наявності підтвердження задовільного стану здоров’я учня та створення відповідних умов для навчання (засоби індивідуального захисту, малими групами, забезпечення дистанції тощо);

2.1.8.   зарахування до будь-якого класу, як правило, здійснюється до початку навчального року. Враховуючи особливості завершення 2019-2020 навчального року (карантинні обмеження), прийом заяв та документів до 1-х класів продовжиться після завершення карантинних обмежень для закладів освіти. Прийом документів до 5-х класів закладів загальної середньої освіти II, ІІ-Ш ступенів навчання та 10-х класів розпочнеться після видачі учням відповідних документів про освіту. Заклади освіти та батьків буде повідомлено додатково. Проте інформацію про профілі навчання в старшій школі, кількість майбутніх 10-х класів, 5-х класів закладів загальної середньої освіти II, ІІ-ІІІ ступенів навчання необхідно розмістити на шкільних сайтах до 12 травня;

2.1.9.   стосовно роботи пришкільних таборів на даний час остаточного рішення не ухвалено у зв’язку з цим рекомендуємо слідкувати за листуванням повідомленнями засобами масової інформації та Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки та інше. Вважаємо, що відкриття в 2020 році пришкільних таборів можливо лише після завершення карантину.

2.2.      Керівникам закладів дошкільної освіти:

2.2.1.   видати накази про встановлення режиму роботи працівників закладу (як педагогічних, так і непедагогічних), встановивши заходи з виконання працівниками освітньо-педагогічної, методичної, та іншої роботи, що відповідає професійним обов’язкам працівників,)/визначити особливості провадження освітнього процесу та збереження систем життєзабезпечення (охоронного режиму);

2.2.2.   в межах робочого часу, визначеного графіком, працівники закладу мають виконувати свої професійні обов’язки, організовувати та проводити, за розпорядженням керівника, освітній процес, складати або корегувати плани професійного розвитку та самоосвіти, розробляти конспекти занять відповідно до освітньої програми тощо;

2.2.3.   в умовах карантину варто налагодити тісну взаємодію із батьками вихованців. Зокрема, пропонуємо розробити рекомендації та проводити консультації з батьками вихованців щодо організації освітньої діяльності вдома, розпорядку дня, харчування дитини тощо. Зазначену комунікацію можна організувати за допомогою онлайн-конференцій, спілкування у групах в соціальних мережах, мобільних додатках, за допомогою електронної пошти тощо;

2.2.4.   розглянути можливість проведення онлайн-занять з дітьми за допомогою дистанційних технологій в режимі реального часу або надсилати їх запис батькам вихованців чи розміщувати на вебсайті закладу освіти;

2.2.5.   ознайомитись із матеріалами Міністерства освіти і науки створеного ресурс «Вчимо і навчаємось на карантині: зміни в системі освіти» за посиланням http://mon-coyidl9.info/dvtiachi-sadkv .

Звертаємо вашу увагу, що діяльність закладу дошкільної освіти регламентується планом роботи, який складається, як правило, на навчальний рік (з 1 вересня до 31 травня) та оздоровчий період (1 червня до 31 серпня). Якщо у зв’язку із епідеміологічною ситуацією в Україні термін дії карантину буде змінено, фактична тривалість навчального року продовжуватись не буде. Просимо утриматися від масових заходів, пов’язаних із закінченням навчального року.

2.3.      Керівникам позашкільної освіти.

Про умови та оплату праці працівників закладів освіти в умовах карантину повідомлялося у спільному листі Міністерства освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 17.03.2020 за №1/9-162/02-5/202.

 

3.         Про невідкладні заходи з впровадження Закону України «Про повну загальну середню освіту. Заходи з оптимізації мережі закладів освіти району. (лист МОН від 08.04.2020 №1/9-201).

3.1.      Детально проаналізувати пропозиції вказані в листі МОН від 08.04.2020 №1/9-201, що стосується заходів з впровадження Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

3.2.      До 30.04.2020 попередити працюючих пенсіонерів про переведення їх на строково-трудовий договір.

 

4.         Оформлення документів (свідоцтв) про закінчення закладу освіти випускниками 9-х та 11-х класів

4.1 Керівникам закладів загальної середньої освіти:

4.1.1 Забезпечити організоване завершення 2019-20210 навчального року.

 

5.         Про реалізацію державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»

5.1 Керівникам закладів освіти:

5.1.1  Забезпечити дієвість внутрішньої системи якості освіти (Закон України «Про освіту», ст.41, п.3).

5.2 Керівникам закладів загальної середньої освіти:

5.2.1 Забезпечення якості освіти, з питань реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» по завершенню карантину обговорити на засіданні педагогічної ради або ради закладу та прийняті відповідне рішення про усунення недоліків

 

 

Протокол наради керівників закладів загальної середньої,  дошкільної та позашкільної освіти району ЗАВАНТАЖИТИ« повернутися до списку новин